A Generalizability Analysis of the Reliability of Measurements: "An Example of Cell Division and Heredity Unit"

Gülşah Başol, Muammer Yüksel

Abstract


The purpose of the study is to measure students' performance through different measurement tools and compare the findings through G Theory in order to identify the errors associated with the raters and items to improve the future applications. The sample consisted of 48 eighth graders in Kars. Two different types of exams (a multiple choice test and an essay) were applied and essays were graded by three raters. G and K analyses were performed on the results. According to the findings, the error rate was higher for the essays in comparison to multiple-choice test. The mean score was higher for the multiple-choice test, the variances were similar. There were no differences among the essay scores given by different raters. Findings of decision study indicated Student facet as the main source of the variation in the data for both types of the measurements. 


Bir Genellenebilirlik Analizi Çalışması: “Hücre Bölünmesi & Kalıtım Ünitesi” 

Araştırmanın amacı, aynı konu alanı ile farklı ölçme araçlarından elde edilen puanların G Kuramı ile karşılaştırılmasıdır. Örneklem Kars’ta öğretim gören 48 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmuştur. İki farklı sınav türü (çoktan seçmeli test ve yazılı sınav) öğrencilere uygulanmış ve yazılı sınav üç puanlayıcı tarafından puanlanmış, sonuçlar üzerinde G ve K analizleri yapılmıştır. Sonuçlar çoktan seçmeli test ve yazılı sınav için karışan hata varyanslarının yazılı sınavda daha fazla olduğunu, çoktan seçmeli testin puan ortalamasının daha yüksek olduğunu, varyansların ise iki sınav türü için birbirine yakın olduğunu ortaya koymuştur. Yazılı sınav için puanlayıcılar arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, karar çalışmasından elde edilen sonuçlar verideki varyansın ana kaynağının Öğrenci faktörü olduğunu ortaya koymuştur. 


Keywords


Ölçme, Değerlendirme, Ölçme Araçları, Genellenebilirlik Kuramı, Sınav Türü

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.