A Generalizability Analysis of the Reliability of Measurements: "An Example of Cell Division and Heredity Unit"

Main Article Content

Gülşah Başol Muammer Yüksel

Abstract

The purpose of the study is to measure students' performance through different measurement tools and compare the findings through G Theory in order to identify the errors associated with the raters and items to improve the future applications. The sample consisted of 48 eighth graders in Kars. Two different types of exams (a multiple choice test and an essay) were applied and essays were graded by three raters. G and K analyses were performed on the results. According to the findings, the error rate was higher for the essays in comparison to multiple-choice test. The mean score was higher for the multiple-choice test, the variances were similar. There were no differences among the essay scores given by different raters. Findings of decision study indicated Student facet as the main source of the variation in the data for both types of the measurements. 


Bir Genellenebilirlik Analizi Çalışması: “Hücre Bölünmesi & Kalıtım Ünitesi” 

Araştırmanın amacı, aynı konu alanı ile farklı ölçme araçlarından elde edilen puanların G Kuramı ile karşılaştırılmasıdır. Örneklem Kars’ta öğretim gören 48 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmuştur. İki farklı sınav türü (çoktan seçmeli test ve yazılı sınav) öğrencilere uygulanmış ve yazılı sınav üç puanlayıcı tarafından puanlanmış, sonuçlar üzerinde G ve K analizleri yapılmıştır. Sonuçlar çoktan seçmeli test ve yazılı sınav için karışan hata varyanslarının yazılı sınavda daha fazla olduğunu, çoktan seçmeli testin puan ortalamasının daha yüksek olduğunu, varyansların ise iki sınav türü için birbirine yakın olduğunu ortaya koymuştur. Yazılı sınav için puanlayıcılar arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, karar çalışmasından elde edilen sonuçlar verideki varyansın ana kaynağının Öğrenci faktörü olduğunu ortaya koymuştur. 

Article Details

How to Cite
Başol, G., & Yüksel, M. (2017). A Generalizability Analysis of the Reliability of Measurements: "An Example of Cell Division and Heredity Unit". International Journal of Assessment Tools in Education, 4(2). Retrieved from http://ijate.net/index.php/ijate/article/view/152
Section
IJATE_Articles