: ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ

Değerli Araştırmacılar ve Katılımcılar,

10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nde, bilim insanları, araştırıcılar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, tıbbi ve aromatik bitkilerin bilimsel katma değeri tespit edilecektir.

Geleneksel bitkisel tedavinin doğduğu Anadolu’da geçmişten gelen bilgi birikimi dikkate alınarak şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırma sonuçları, sektörün güncel problemleri, bireysel ve kurumsal tecrübeler değerlendirilecek, geleceğe yönelik milli hedef ve stratejilere odaklanılması yönünde çalışılacaktır.

Ana teması “Tabii ve Sağlıklı Hayat olarak belirlenen kongremizin alt konu başlıkları;

  • Tıbbi Bitki, Aromatik Bitki ve Mantar Üretimi
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün Sanayii
  • Fonksiyonel Gıdalar, Bitkisel Çaylar ve Nutrasötikler
  • Tabii Kozmetik Ürünler
  • Aromatik Bitkiler ve Uçucu Yağlar
  • Farmakoloji, Farmakognozi (Toksikoloji, Farmakovijilans)
  • Tabii Bitki Örtüsünün Korunması ve Etnobotanik
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Antropoloji, Sosyo-Ekonomi, Kültür ve Etik
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Akılcı Kullanımı

olarak belirlenmiştir. Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen bildiriler basılı bildiriler kitabında ve elektronik ortamda PDF olarak yayınlanacaktır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı himayesi, Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek olan ve sektörün geleceğe dönük yeniden şekillenmesinde tarihi bir misyonu bulunan I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’ne siz değerli bilim insanlarını, araştırıcıları ve sektör temsilcilerini davet eder, misafirlerimizi “İslam Dünyası Turizm Başkenti” Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ederiz.

Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu