Effect of Different Harvest Times on Some Quality Characteristics of Cultivated Sahlep orchid Serapias vomeracea (Burm.fill.) Brig.

Olcay Arabacı, Uğur Tan, Özge Yıldız, Mehmet Tutar

Abstract


Sahlep orchids are used as medicinal plants in Turkey to cure diarrheal, ulcers and respiratory ailments.  Also, the main ingredient of traditional Turkish ice cream and sahlep drinks is obtained from the tubers of wild orchids. It is reported that sahlep is obtained from 38 different orchid plants belong to 10 different genera in Turkey. Sahlep is not have standard chemical composition due to obtaining from different species of Orchidaceae in different regions. Also, the sahlep chemical composition shows a fairly large change depending on the period that collected. In order to protect the Orchidaceae species in Turkey, "Sahlep" export has prohibited since 1974. Although there was a ban on exports, still millions of tubers are removed from nature every year and exported to many countries, especially European countries. Continuously collected tubers do not have any chance the produce new seeds and even if it produces seeds, these seeds have some difficulties to germinate. Due to there is intense collection of some species of sahlep orchids from nature, necessary measures must be taken to prevent it without delay. The aim of this study investigates the effect of different harvest times on some quality characteristics of Serapias vomerace (Burm. fill.) Brig. species which one of the most collected species in the Aegean region. In this study, starch ratio (%), mucilage ratio (%), protein ratio (%), moisture ratio (%), dry matter ratio (%) and ash ratio (%) was investigated. According to the harvest time, mucilage ratio was found between 16-23%.


Keywords


Cultivation, Harvest Time, Sahlep, Serapias vomerace (Burm.fill.). Brig., Quality.

Full Text:

PDF

References


Anonim 2011 :http://www.lokmanhekimimiz.com/1149/Urunlerimiz/Sifali-Bitkiler/Salep-Hakiki-Saf-Salep-SAHLEP-50-GR.aspx

Oğuz, B., Sarı, A.O. Bilgiç, A., 2005. Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Salep Orkidelerinin Üretim Olanaklarının Araştırılması, Tagem Proje Sonuç Raporu, Proje No: Tagem/Ta/02/02/03/010.

Sezik, E., 1984. Orkidelerimiz (Türkiye'nin Orkideleri), Sandoz Kültür Yayınları No.6, 166.

Baytop, T., Sezik, E., 1968. Türk Salep Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar, Journal of the Faculty of Pharmacology 4: 61-68.

Akgül, A., 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara S.142-143.

Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, İ.Ü. Ecz. Fak. Yayın No: 325540/40 İstanbul s. 326-327.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları, Yayın No: 18, Ankara, s.24, 123-124,180.

Tamer, C.E., Karaman, B., Aydoğan, N., Çopur, Ö.U., 2004. Geleneksel Bir İçeceğimiz; Salep. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 23-24 Eylül 2004. Van. 100-103.

Tekfidan, N., 2001. Bir içim sıcaklık: Salep, Skylife, 01/2001.

Arabacı, O., Tutar, M., Özcan, İ.İ., Öğretmen, N.G., Yıldız, Ö., 2016. Aydın Ekolojik Koşullarında Salep Orkidelerinin Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, ADÜ BAP ZRF-13003 nolu Projenin Sonuç Raporu S.104.

Sezik, E., 1990. Türkiye’nin Orkideleri, Bilim Teknik, s5-9.

Güler, N., Gönüz, A., Hürkan, K., Döver, E., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler, Çan Değerleri Sempozyumu (28–29 Ağustos 2008), s.143-168.

Sezik, E., Özer, B., 1983. Kastamonu Salebinin Menşei ve Kastamonu Civarının Orkideleri. TÜBİTAK Proje No: TBAG -424, Ankara.

Sezik, E., 1967. Türkiye’nin Salepgilleri Ticari Salep Çeşitleri ve Özellikle Muğla Salebi Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Kürsüsü, İstanbul.

Tekinşen, K.K., Güner, A., 2009. Kahramanmaraş Yöresinde Yetişen Saleplerin Kimyasal Bileşiminin ve Bazı Fizikokimyasal Niteliklerinin Araştırılması, S.Ü. BAP Proje No: 06401061, Konya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.